EPISODIUM
MENU
Pagina della serie TV

Battle of Changsha

Poster della serie Battle of Changsha

In 1938 October, the Japanese captured Wuhan Changsha, on the verge of death or destruction. City tea Xiang Hu family, under the support of grandson Xue Junshan, leave no stone unturned for Hu Jia's pet a pair of twins Xiangxiang and Xiaoman arrangement retreat. Xue Junshan first Xiangxiang introduced to studying abroad to return to defend Gu Qingming Changsha, but forceful nature of Xiangxiang and arrogant Gu Qingming met and potential with the fire, Xue Junshan had to elect people. In Xue efforts Xiangxiang finally got engaged, the engagement day, Chiang Kai Shek blaster fire Changsha, due to improper command, Changsha Fire lead to great disaster, the bustling old town were destroyed, many dreams a chance to run the people were burnt alive, including my fiance a. Is in such a scorched earth, around the heroes and heroines gathered in Changsha, and Hunan people's together hard to block the enemy's heel, Hu family also in this catastrophe interpretation of the scenes story of joys and sorrows.

--
Prossimo episodio
2014
Anno
Conclusa
Stato
1
Stagioni
32
Episodi
1
Follower
--
0 voti
YouTube
--
Media dei voti
0
Voti ricevuti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fai il login
32 episodi
Ti mancano
0 episodi
Hai guardato
La seguono
Il tuo voto
Non in wishlist.
Non è archiviata.
Non la segui.

Amici che seguono la serie

Wallace Huo
Gu Qingming
Yang Zi
Hu Xiangxiang
Niu Jun Feng
Hu Xiangjiang
Ren Chengwei
Xue Junshan
Zuo Xiaoqing
Hu Xiangjun
Gao Xin
Liu Minghan
Wang Hong
Hu Xiao Qiu
Zhao Qian Zi
[Peasant woman]
Yue Yang
[Japanese leader]
Liu Zhen Jun
Liu Xiu Xiu
Lu Xia
Gu Qin Yun
Clinton Kuang
Mo Xiao Di
Wang Cai Ping
Hu Shi Nai Nai
Wang Yong Quan
Hu Lao Tai Ye
Yang Xin Ming
Hu Chang Ning
Mu Li Yan
Hu Liu Shi
Li Zefeng
Hu Xiang Ping
Feng Hui
Boss Sheng
Wang Shuangbao
Xu Quan
Ying Zi
Jin Feng
Wang Yongquan
Hu Lao Tai Ye
Yang Xinming
Hu Chang Ning
Yang Xinming
Hu Chang Ning
Liu Zhenjun
Liu Xiu Xiu
Muye Kuang
Mo Xiao Di
Ying Zi
Jin Feng
Yue Yang
[Japanese leader]

Stagione 1

Nascondi 32 episodi
8 Marzo 2014
8 Marzo 2014
8 Marzo 2014
9 Marzo 2014
9 Marzo 2014
9 Marzo 2014
10 Marzo 2014
10 Marzo 2014
10 Marzo 2014
11 Marzo 2014
11 Marzo 2014
11 Marzo 2014
12 Marzo 2014
12 Marzo 2014
12 Marzo 2014
13 Marzo 2014
13 Marzo 2014
13 Marzo 2014
14 Marzo 2014
14 Marzo 2014
14 Marzo 2014
15 Marzo 2014
15 Marzo 2014
15 Marzo 2014
16 Marzo 2014
16 Marzo 2014
16 Marzo 2014
17 Marzo 2014
17 Marzo 2014
17 Marzo 2014
18 Marzo 2014
18 Marzo 2014
Ci sono 0 commenti per questa serie