EPISODIUM
MENU
Pagina della serie TV

Till The End of The Moon

Poster della serie Till The End of The Moon

In an era when the demons are in power, they are the masters of the despicable cultivators and mortals. The cultivator elders deem it necessary to send someone back in time, to determine the origin of the demon lord and to prevent his awakening. Li Su Su accepts the mission, becoming the mortal Ye Xi Wu, General Ye's third daughter who is married to Tantai Jin, the hostage prince and future demon lord. She is determined to destroy Tantai Jin, who in the future will massacre many. But as a witness to Tantai Jin's past life and rise to power, an unexpected tale emerges, one complicating her quest.

--
Prossimo episodio
2023
Anno
Conclusa
Stato
Canale
1
Stagioni
40
Episodi
7
Follower
--
0 voti
YouTube
--
Media dei voti
0
Voti ricevuti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fai il login
40 episodi
Ti mancano
0 episodi
Hai guardato
La seguono
Il tuo voto
Non in wishlist.
Non è archiviata.
Non la segui.

Amici che seguono la serie

Luo Yunxi
Tantai Jin / Cang Jiumin / Ming Ye
Bai Lu
Li Susu / Ye Xiwu / Sang Jiu
Chen Duling
Ye Bingchang / Mo Nu / Tian Huan
Deng Wei
Xiao Lin / Gongye Jiwu / Sang You
Sun Zhenni
Pian Ran
Wang Yifei
Si Ying
Huang Haibing
Zhao You
Apollo Yu
Di Mian
Zheng Guolin
Qu Xuanzi
Zhang Zhixi
Chu Huang
Xiao Shunyao
Tantai Minglang
Wang Xichao
Jing Mie
Chen Bohao
Ji Ze
Geng Yeting
Ye Qingyu
Li Jiahao
Nian Baiyu

Stagione 1

Nascondi 40 episodi
6 Aprile 2023
6 Aprile 2023
6 Aprile 2023
6 Aprile 2023
6 Aprile 2023
6 Aprile 2023
7 Aprile 2023
7 Aprile 2023
8 Aprile 2023
8 Aprile 2023
9 Aprile 2023
9 Aprile 2023
10 Aprile 2023
10 Aprile 2023
11 Aprile 2023
11 Aprile 2023
12 Aprile 2023
13 Aprile 2023
16 Aprile 2023
17 Aprile 2023
18 Aprile 2023
18 Aprile 2023
19 Aprile 2023
20 Aprile 2023
23 Aprile 2023
23 Aprile 2023
24 Aprile 2023
25 Aprile 2023
26 Aprile 2023
27 Aprile 2023
30 Aprile 2023
30 Aprile 2023
1 Maggio 2023
2 Maggio 2023
3 Maggio 2023
4 Maggio 2023
7 Maggio 2023
7 Maggio 2023
8 Maggio 2023
9 Maggio 2023
Ci sono 0 commenti per questa serie